ДТЭК

(0629) 450 473
(099/096) 4 500 473

Переход на стимулирующее тарифообразование

В 2018 году ДТЭК Донецкие электросети переходит на методику стимулирующего тарифообразования. Данная методика – один из шагов реформирования энергетического рынка Украины.

Подробнее о методике стимулирующего тарифообразования:

ДТЭК Донецкоблэнерго в 2017 году переходит на стимулирующее тарифообразование

Выгоды стимулирующего тарифообразования для потребителей:

 • Модернизация подстанций и линий электропередачи позволит обеспечить потребителей необходимыми мощностями, повысить надежность электроснабжения;
 • Улучшение качества услуг;
 • Дополнительные инвестиции в центры по обслуживанию клиентов;
 • Введение новых клиентоориентированных сервисов, позволит сделать сотрудничество с энергокомпанией более комфортным.

Выгоды стимулирующего тарифообразования для государства:

 • Снижение уровня неплатежей в энергетической отрасли – одним из условий перехода на стимулирующее тарифообразование является 100% расчеты с «Энергорынком»;
 • Повышение инвестиционной привлекательности отрасли за счет прозрачных механизмов тарифообразования;
 • Увеличение уровня энергобезопасности государства – привлечение инвестиций позволит модернизировать энергетическую сеть, износ которой в настоящий момент составляет более 50%.

Выгоды стимулирующего тарифоборазования для энергоснабжающей компании:

 • Привлечение внешних инвестиций;
 • Возможность модернизировать не только энергообъекты, утвержденные НКРЭ, но и те, в которых особо нуждаются потребители;
 • Получение структуры затрат исходя из фактических цен, а не «замороженные» на определенном уровне как при существующей системе;
 • Возможность самостоятельно диверсифицировать вектор затрат.

В рамках перехода к стимулирующему регулированию в 2017 году ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» утвержден План работы по переходу на стимулирующее тарифное регулирование. Целью разработки и внедрения мероприятий согласно утвержденному Плану работы является обеспечение повышения качества обслуживания потребителей электроэнергии, осведомленности потребителей электроэнергии и общественности о результатах работы ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», надежности поставки электроэнергии в условиях перехода к стимулирующему регулированию.

План работы по переходу на стимулирующее тарифное регулирование ДТЭК Донецкие электросети.

Пам’ятка замовнику про приєднання

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі за текстом – НКРЕКП) своєю постановою від 17.01.2013р. №32, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.02.2013р. за №236/22768, затвердила Правила приєднання електроустановок до електричних мереж (далі за текстом – Правила). Постановою НКРЕКП від 12.02.2013р. №115, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.02.2013р. за №339/22871, затверджена Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж (далі за текстом – Методика), Постановою НКРЕКП від 07.11.2016р. №1946 , зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.11.2016р. за №1485/29615, затверджені зміни до Методики. Правила регулюють відносини, які виникають під час приєднання електроустановок замовників до електричних мереж. Методика встановлює порядок розрахунку плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж.

2. Правилами визначаються наступні основні терміни:

Приєднання електроустановки – надання електропередавальною організацією послуги замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.

Правилами приєднання електроустановок розділяються на стандартні та такі, які не є стандартними.

2.1. Стандартне приєднання – приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання (для електроустановок I та II категорії з надійності електропостачання – сумарна довжина ліній не перевищує 300 метрів) , потужністю до 16 кВт включно (І ступінь), потужністю від 16 кВт до 50 кВт включно (ІІ ступінь) та потужністю від 50 до 160 кВт (III ступінь).

2.2. Приєднання, яке не є стандартним – всі інші приєднання.

3. Проект договору про приєднання та проект технічних умов надаються електропередавальною організацією замовнику не пізніше:

3.1. Для стандартного приєднання – 5 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки.

3.2. Для приєднання, яке не є стандартним – 10 робочих днів від дня подання заяви та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних / міждержавних електричних мереж.

4. Строк надання послуги з приєднання становить:

4.1. Стандартного приєднання – для електроустановок І ступеня потужності - 15 робочих днів від дня оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання на підставі наданого рахунку; для електроустановок ІІ ступеня потужності - 30 робочих днів від дня оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання на підставі наданого рахунку; для електроустановок ІІІ ступеня потужності - 45 робочих днів від дня оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання на підставі наданого рахунку.

4.2. Приєднання, яке не є стандартним – визначається умовами договору про приєднання.

5. Для отримання проекту договору про приєднання та проекту технічних умов на електрозабезпечення об’єкту замовник має подати заяву про приєднання електроустановки певної потужності встановленої Правилами форми з відповідним пакетом документів.

Заява з пакетом документів на приєднання електроустановок потужністю до 16 кВт подається до центру обслуговування клієнтів який розташований в районному центрі за місцем розташування електроустановки.

Заява з пакетом документів на приєднання електроустановок потужністю від 16 кВт подається до служби перспективного розвитку у м. Краматорськ, Маріуполь за місцем розташування електроустановки.

6. До заяви на приєднання електроустановки певної потужності необхідно надати відповідний пакет документів. Всі документи повинні бути завірені (для замовників-приватних осіб – позначенням «Копія вірна» та підписом, для замовників-юридичних осіб – позначенням«Копія вірна», підписом керівника та печаткою). Перелік необхідних документів (як для приватних, так і для юридичних осіб):

6.1. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі М1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.

6.2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.

6.3. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).

7. Вартість приєднання електроустановок замовників до електричних мереж електропередавальної організації визначається:

7.1. Для стандартного приєднання – на підставі Методики по фіксованим ставкам, затвердженим постановою НКРЕКП на поточний рік. Відповідно постанови факторами, які впливають на величину плати за приєднання є: величина потужності об’єкту, клас напруги приєднання та тип населеного пункту, в якому розташований об’єкт замовника. У вказаній сумі враховані ВСІ необхідні оплати для приєднання електроустановок замовника. Розрахунок вартості приєднання виконується на підставі таблиць розрахунку плати за стандартне приєднання в Донецькій області.

7.2. Для приєднання, яке не є стандартним – на підставі Методики у відповідності з розробленою замовником та узгодженою з електропередавальною організацією проектно-кошторисною документацією, виконаною згідно технічних умов. Дана вартість враховує плату за потужність та вартість робіт згідно затвердженої та узгодженої з ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» проектно-кошторисної документації.

8. Для отримання консультації щодо приєднання до електричних мереж, необхідно звертатися до служби перспективного розвитку ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» за телефоном 0629 40 93 19.